Practical Emergency Medicine Pocket Book

  • $19.00

Add to Wish List

Compare this Product

Ask a Question

Availability: In Stock

Product Code: Book AT

İçindekiler

Girişimsel İşlemler 1

Acil Serviste Girişimsel Sedasyon ve Analjezi 2 Acilde Hızlı Ardışık Entübasyon Protokolü 22 Tüp Torakostomi 37 Perikardiyosentez 41

Travma 47

Geriatrik Travmalar 48

Çocuklarda Travma 54 Maksillofasial Travmalar 108 Gebelikte Travma 112 Kafa Travması Olan Hastaya Yaklaşım 119 Pelvis Travmaları 129 Coklu Travmali Hastaya Yaklasim 135 Batin Travmalari 143 Toraks Travmaları 152 Omurga ve Omurilik Yaralanmasına Yaklaşım 158

Kardiyak Aciller 167

Kardiak Tamponad 168 Erişkinlerde Temel Yaşam Desteği 171 Erişkinlerde İleri Kardiyak Yaşam Desteği 175 Acil Serviste Aritmi Yönetimi 178 Acil Serviste Hipertansiyonlu Hastaya Yaklaşım 210 Akut Koroner Sendromların Acil Yönetimi 242 Acil Serviste Senkop Hastasına Yaklaşım 252 Kalp Yetmezliği ve Akciğer Ödemi 266 Şok 273

Zehirlenme 285

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım 286

293 Antikolinerjik Zehirlenme

294 Alkollerle Zehirlenmeler

308 Pestisidler

340 Salisilik Asit Zehirlenmeleri

350 Kostik Maddelerle Zehirlenme

361 Karbonmonoksit Zehirlenmesi

370 Beta Bloker Zehirlenmeleri

379 Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri

392 Parasetamol (Asetaminofen) Zehirlenmesi

407 PsikiyatrikAciller

408 Acil Serviste Psikiyatrik Hastaya Yaklaşım

412 Acil Serviste Sık Görülen Psikiyatrik Durumlar 427 Yaşlı İstismarı ve İhmali

438 Çocuk İstismarı ve İhmali

453 Klavuzlar

454 Sıvı Elektrolit Dengesi

463 Asit-Baz Dengesi ve Arter Kan Gazlarının Yorumlanması 483 Acil Biyokimyasal Tetkikler

531 EndokrinAciller

532 Endokrin Aciller

541 Adrenal Yetmezlik

549 ÇevreselAciller

550 Soğukla İlişkili Aciller

558 Elektrik Çarpmaları 563 Sıcakla İlişkili Aciller 569 Akrep Sokması

576 Boğulmalar

581 Dekontaminasyon

590 Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) Ajanlar

Pediatrik Aciller 607

Çocuklarda Karın Ağrısı ve Akut Cerrahi Karın 608 Çocuklarda Temel Yaşam Desteği 656 Pediatrik Solunumsal Aciller 662 Çocukluk Çağı Yabancı Cisim Aspirasyonları 675 Ateşli Çocuğa Yaklaşım 682

Ürolojik Aciller 693

Ürolojik Aciller 694

Nefrolojik Aciller 699

Nefrolojik Aciller 700

Nörolojik Aciller 705

Nöbet 706 İnme 713 Febril Konvülzyonlar 731 Status Epileptikus 738 Baş Ağrısı 745 Menenjit, Ensefalit 770 Subaraknoid Kanama 784

Yanık 791

Yanık Hastasının Acil Yönetimi 792

Ortopedi 801

Ortopedik Aciller 802

821 Kadın Doğum Aciller

822 Kadın Doğum Hastalıkları ve Obstetrik

833 OnkolojikAciller

834 Onkolojik Aciller

853 DermatolojikAciller

854 Dermatolojik Aciller

877 Kulak Burun Bogaz Acilleri

878 Kulak Burun Bogaz Acilleri

891 GözAcilleri

892 Göz Acilleri

911 Göğüs Hastalıkları Acilleri

912 Pnömotoraks

949 Hemotoraks

953 Pnömotoraks

962 Hematolojik Aciller

985 Enfeksiyon Hastalıkları Acilleri

986 Enfeksiyon Hastalıkları Acilleri

1029 Mekanik Ventilasyon

1030 Mekanik Ventilasyon

1041 Acil Yara Bakımı

1042 Acil Yara Bakımı

1052 Adli Vaka Yönetimi

1054 Acil Serviste Adli Vaka Yönetimi

Recent Questions

Ask a question about this product

Reviews

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!