Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi

  • $35.00

Add to Wish List

Compare this Product

Ask a Question

Availability: In Stock

Brand: Bayrakol MP

Product Code: Book ARAK

“Güncel Anestezi Ders Notları” Kitabı, anestezideki gelișmeleri ve yenilikleri halen asistan olan hekimlerin ve anestezi uzmanlarının eğitimine katkı sağlamak için hazırlanmıștı. Oldukça ilgi çeken ve çok okunan bir kitap olması nedeniyle, çok değerli hocalarımızın katkısıyla “Anes- teziyoloji ve Reanimasyon Akademi” Kitabı’nı hazırlama gerekliliği oldu.

Böylelikle 2018 yılında, yeni çıkan bilgiler ıșığında ve daha ayrıntılı hazırlanan bu kita- bın sizlere ulașması en büyük dileğim. Literatürdeki en son yenilikleri içeren bu kitapla hem anestezi bilimine çok güzel bir eser kazandıracağız, hem de meslekdașlarımızın yolunu aydın- latacağız. Akademik hayatımda, ikinci kez editörlük yaptığım “Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi” Kitabı’nda emeği geçen tüm hocalarıma șükranlarımı sunarım.

Her daim ileriye ve yeniye ulașmak hedefiyle...


Prof. Dr. Gülay OK

Recent Questions

Ask a question about this product

Reviews

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!