Ventilation-perfusion scintigraphy in pulmonary embolism

  • $19.00

Add to Wish List

Compare this Product

Ask a Question

Availability: In Stock

Brand: Bayrakol MP

Product Code: Book GZE

Nükleer Tıp multidisipliner bir bilim dalıdır. Nükleer Tıbbın önemli görüntüleme çalışmalarından birisi de akciğer ventilasyon-perfüzyon sintigrafisidir. Pulmoner emboli, yüksek insidans ve anlamlı mortalite oranına (%3-30) sahip ciddi bir klinik problemdir. Hastalığın erken dönemde ve doğru bir şekilde tanı alması ve tedavisi ile mortalitedeki azalma arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Pulmoner embolide akciğer ventilasyon- perfüzyon sintigrafisi kitabı; ventilasyon-perfüzyon görüntülemesinin bilimsel temelini, doğru ve etkin kullanımını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Türkçe bir eser olarak yazıldı. Bilimsel içerik gelişen teknoloji ve klinik algoritmalardaki güncel değişimler göz önüne alınarak ve temel bilgilerden son gelişmelere doğru bir konu bütünlüğü içerisinde oluşturuldu. Temel ve klinik bilgilerin bütünleştirilmesine gayret edildi. Olabilecek eksikliklerimiz konusunda okuyucuların hoşgörüsüne sığınıyor, yapıcı eleştirilerin daha iyiyi oluşturabilmek için önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu kitabın yazımında rol alan değerli meslektaşlarıma, eserin ortaya çıkma ve yayınlanma sürecinde rol alan tüm bilimsel ve teknik ekibe teşekkür ederim. Ayrıca bu satırları yazarken bana huzurlu bir aile ortamı ve çalışma düzeni sağlayan sevgili eşim Neslihan ve çocuklarım Asude ve Can’a teşekkür ve sevgilerimi iletiyorum.

Bu eserin asistanlık ve uzmanlık düzeyindeki meslektaşlarıma katkı sağlamasını umuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.


Salih Sinan GÜLTEKİN


Ventilasyon-Perfüzyon Sintigrafisinin Anatomofizyolojik Prensipleri ve 1 Görüntüleme Ajanları Ventilasyon-Perfüzyon Sintigrafisinde Ekipman Kullanımı, Uygulama ve 8 Görüntüleme Teknikleri Normal ve Patolojik Akciğer Ventilasyon-Perfüzyon Sintigrafisi Bulguları, 14 Terminolojisi ve Tuzaklar Ventilasyon-Perfüzyon Sintigrafisi ile Olasılık Değerlendirme ve 23 Yorumlama Kriterleri Tromboemboli Görüntülemede Son gelişmeler 34


Yazar İsim ve Kurumları 

Alihan Erdoğan Nükleer Tıp Bölümü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Derya Çayır Nükleer Tıp Bölümü, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Gökhan Koca Nükleer Tıp Kliniği, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Hasan ikbal Atılgan Nükleer Tıp Bölümü, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Mehmet Erdoğan Nükleer Tıp Bölümü, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Mine Araz Nükleer Tıp Bölümü, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Murat Sadıç Nükleer Tıp Kliniği, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Salih Sinan Gültekin Nükleer Tıp A.B.D. Hacettepe Üniversitesi, Kastamonu Tıp Fakültesi, ve Nükleer Tıp Bölümü, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Recent Questions

Ask a question about this product

Reviews

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!