Price
Price $13 - $35
Brand

Surgery

Akciğer Hastalıkları ve Tedavisi
$19.00

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinin EpidemiyolojisiMuzaffer Metintaş, Selma MetintaşKüçük Hücre..

Add to Cart
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi
$35.00

“Güncel Anestezi Ders Notları” Kitabı, anestezideki gelișmeleri ve yenilikleri halen asistan olan he..

Add to Cart
Diagnosis & Treatment in Emergency Medicine
$30.00

This sourcebook contains information about the essential emergency patient care and treatment that h..

Add to Cart
Lecture Notes on Ophthalmology
$19.00

Bu kitabın amacı; kıymetli tıbbiyelilere gözü, göz hastalıklarını tanıtmak, ilgili temel bil- g..

Add to Cart
Orthopaedics and sports medicine guide for researchers
$25.00

Special thanks to; Ms. Juliette Hancox and Radiopaedia.org for valuable helps. Mr. Niall Johnston an..

Add to Cart
Palmar Hiperhidrozis
$19.00

Tanım, Tarihçe ve AnatomiFizyopatoloji, Semptomplar ve Tanı Kriterleriİyontoforez ve Botulinum Toksi..

Add to Cart
Pediatrık Anestezide Güncel Yaklaşımlar
$19.00

Bu kitap pediatrik anestezi ilgili güncel bilgileri özetlemek ve kolay ulaşılabilir bir kaynak hazır..

Add to Cart
Practical Emergency Medicine Pocket Book
$19.00

İçindekilerGirişimsel İşlemler 1Acil Serviste Girişimsel Sedasyon ve Analjezi 2 Acilde Hızlı Ardışık..

Add to Cart
Prostat Rezeksiyon Yöntemleri ve Endikasyonları
$19.00

Üroloji pratiğini ne tanımlar diye sorulursa, hem ürologlardan hem de üroloji ile ilişkisi olmuş kiş..

Add to Cart
Showing 1 to 15 of 17 (2 Pages)